Feng-Shui nyitókép

Aktuális tanfolyam

EGYEDI Feng-Shui tanfolyam: egyedi helyszínnel, kezdéssel és időbeosztással!

 

 

 

Interaktív

 

 

Igazi Feng-Shui

Tudatos térrendezés haszna

Sokan kérdezik tőlünk, hogy a Feng-Shui valójában mire való, sőt egyáltalán minek?!

Egyszerűen összefoglalva a Feng-Shuiról a következőket írnánk:

Feng-Shui tanfolyam az Utat körülvevő rend leírása, és megvalósítása.

Hallgatóink kezében lehet/van a Feng-Shui tanfolyam, ami az a módszer, amely a jobb élet elérését segíti.

Tudás Alkalmazóinak a rendelkezésére áll a Feng-Shui tanfolyami tudás, ami segít fenn/megtartani a boldogságot.

Feng-Shui tanfolyam az Érdeklődőknek feltárja titkot, ami felgyorsíthatja az egyéni elgondolások megvalósulását, beteljesítheti elgondolásait.

Feng-Shuit tanfolyami tudást gyakorló, használó embereket gazdagabbá teheti.

Feng-Shui tanfolyam békét hozhat a Jelentkezők, Használók életébe.

Feng-Shui tanfolyam egyszerűen jobbá teszi a jelentkezők környezetét és ezen keresztül, a világot ahol élnek.

Feng-Shui tanfolyam kulcs, a jelentkezők kezében, amely az ajtót nyitja, s mögötte az Életet találják.

Csak olyan dolgot érdemes megvásárolni, illetve megtanulni, ami az életét könnyíti, vagy jobbítja.
A Feng-Shui pont ilyen!
A Feng-Shui azon eszközök közé tartozik, ami segíti megérteni az élet feladatait, céljait.
A Feng-Shui azért jó, mert a könnyebb élethez vezető út egyik legfontosabb iránytűje, azok kezében, akik használják.

Aki jelentkezik az Igazi Feng-Shui Térrendezés Feng-Shui kurzusaira, képes lesz elérni, és folyamatosan fenntartani a Három Síkon értelmezett jobb életet.

Feng Shui

Bizonyítékok

A régmúlt időkben élő emberek egyenesen Isten kinyilatkoztatásai közé sorolták a Feng-Shuival, másként szólva, a térrendezéssel kapcsolatos előírásokat. Talán nem is kéne leírni, de mégis: azért tulajdonították Istennek, mert pont ezzel akarták kifejezni, hogy a Feng-Shui az a tudás, amely fontos az embernek. Természetesen régen is, és ma is a tudatos térrendezést értjük a Feng-Shui alatt. Az emberek már régóta alkalmaztak különböző, más névvel ellátott, megnevezett térrendezési módszereket, másként szólva Feng-Shuikat.
A fentiek bizonyítására álljon itt néhány egyetemes példa:

Mózes azt írja a II. könyv 25.23 bekezdésében:

"Csinálj asztalt is sittim fából két sing hosszút, egy sing széleset, és másfél sing magasat."
Ezek szerint kb. 4000 éve még fontos volt, hogy milyen fából készüljön az asztal, (egy lakberendezési tárgy) és milyen méretei legyenek. Talán azért hagyták bent a Bibliában ezen leírást, mert még ma is fontos a térrendezés (Feng-Shui) okkult tudása? A Feng-Shui tanfolyamra jelentkezők, bízhatnak abban, hogy megértik majd, hogy miért ilyen fontos az „asztal”, és a többi bútor anyaga és mérete. A jelentkezők majd megértik, megtanulják, hogy hogyan lehet jól Feng-Shuizott bútorokat előállítani.

Bhagavad Gita ötödik párbeszédében olvashatja:

"Még a Földön is mindent legyőz az, akinek elméje egyensúlyban marad."
Az ősi indiai ének, amelyet egyenesen Isteni kinyilatkoztatásnak tulajdonítanak, egyértelműen megfogalmazza, hogy az "egyensúlyban" lévő ember tudja beteljesíteni a feladatait. Ahhoz viszont, hogy egyensúlyba kerüljön, szükséges a környezet (Feng-Shui) ismerete. Kell a jól Feng-Shuizott környezet, ami segíti az elme egyensúlyának elérését. Többek között ezért is érdemes, hogy jelentkezzen az Igazi Feng-Shui Térrendezés Tanfolyamaira.

Tao Te King-ben ezt olvashatja a 32. versben:

"Hol fellép a rendtartás: fellép a Név; s mert már fellépett a Név, ismerni kell a határokat, s így elkerülni a csapásokat."
Igen, ez a rész is arról, szól, hogy az egyén (Név) egyedi környezetet (rendtartás = Feng-Shuizott tér) igényel, mert a „határai” is egyediek. Pont ezért javasolt mindenkinek, hogy megismerje a Feng-Shui Tanításait, hogy otthonát, munkahelyét, saját egyéni szükségletei szerint alakíthassa ki. A Feng-Shui tanfolyamra jelentkezők, a képzés során megismerkednek egy olyan asztrológiai rendszerrel is, amelyik segíti az egyedi Feng-Shui környezet kialakítását. Sőt, a Feng-Shui tanfolyamra jelentkezők, az asztrológiai ismeretek segítségével, saját egyéni módon közelíthetik meg elképzeléseik beteljesítését. A Feng-Shuihoz tartozó asztrológia, egy varázslatos kulcsot ad a jelentkezők kezébe, amely által kinyithatja azokat a titkos ajtókat, amelyek a jelentkező életét megkönnyítő megoldásokat fedik fel.

Visszatérnünk most Mózes II. könyvéhez, ahol a 38. fejezet, 9 bekezdésénél meglepő szöveget olvashatjuk:

"A pitvar is megcsinálá Dél felöl"
Megint egy olyan információ, ami az embernek szól, - csinálnia kell - és az irány is meg van adva: Dél. Tehát nem mindegy, hogy a dolgok hol helyezkednek el a környezetünkben? Igen, így van a dolgok iránya, (Feng-Shuija) befolyásolja életünk alakulását. A kert, az épület, a szobák… iránya nagyon fontos, mert befolyásolja az egyén viselkedését, és ezen keresztül a szerencséjét. Az irány kihat sorsunkra, és ki az, akinek mindegy, hogy milyen a sorsa.

Az eddigi Feng-Shui tanfolyamaink során sok olyan jelentkezővel találkoztunk, akik sokat foglalkoznak azzal, hogy családjaiknak és önmaguknak jobb sorsot teremtsenek. Feng-Shui képzéseink közben viszont kevés olyan jelentkezővel találkoztunk, akik ráérnének, akiknek mindegy, hogy mikor következik be ez a jobb élet. A Feng-Shui tanfolyamra jelentkezők többsége a lehető legrövidebb időn belül akarja elérni a jobb életet. Ebben is segíthet a Feng-Shui azoknak, akik jelentkeznek, és megtanulják ezt az igazán ősidők óta jól működő egyszerű rendszert.

Jelentkezzen a Feng-Shui képzésre, és azok közé fog tartozni, akik tartósan emelkedő pályára tudják állítani életüket. A korábban jelentkezett hallgatóink, már tudják, határ a csillagos Ég! (Ez igaz!)

Feng Shui

A Feng-Shui, a TITOK egyik gyakorlati eszköze. A Feng-Shui tanfolyamra jelentkezők olyan módszerekkel ismerkedhetnek meg, amelyek segítik beteljesíteni elgondolásaikat. Természetesen azok a jelentkezők, akik a Feng-Shui tudás birtokába kerültek, eldönthetik, hogy milyen utat választanak: Bölcsesség, Boldogság, Gazdagság. Tapasztalataink szerint a Feng-Shui tanfolyamra jelentkezők, e fent megnevezett három dolgot szeretnék, általában, egyszerre. A Feng-Shui és az Asztrológiai ismeretek, segítenek meghatározni a jó irányt és a jó célt. A Feng-Shui tanfolyamra jelentkezők minden alapvetően szükséges eszközt és segédletet megkapnak, ahhoz, hogy:

Gyorsan elsajátíthassák, a Feng-Shui alkalmazásához szükséges ismereteket.

Könnyen gyakorolhassák a Feng-Shui tudásukat.

Egyszerűen Feng-Shui tanácsadást végezhessenek.

Feng-Shui képzésre jelentkezőknek szeretnénk segíteni, amennyiben érdeklődik a Feng-shui képzéseinkkel kapcsolatosan és szeretne jelentkezni a legközelebb induló Feng-Shui tanfolyamra - Jelentkezési online lap

Jelentkezzen a Feng-Shui tanfolyamra, és gazdagítsa tudását, hogy tudása gazdagíthassa Önt és Szeretteit!

Tegye meg élete egyik legnagyszerűbb lépését, és jelentkezzen az Igazi Feng-Shui Térrendezés teljes Bagua Rendszert felölelő Feng-Shui tanfolyamára, mert Ön is tartozhat a kevesek közé, akik ismerik a TITKOT!

Feng Shui

Az Igazi Feng-Shui Térrendezés oktatói rendszere

A Feng-Shui oktatási rendszerünk két részből tevődik össze, a Feng-Shui elméleti képzés, és az ehhez szükséges Feng-Shui alapvető gyakorlati tanfolyami képzésből. A két Feng-Shui oktatási részt, egyedi módon ötvöztük egyetlen Feng Shui oktatási programba. A Feng-Shui tanfolyamra Jelentkezők, az elméleti anyaggal egyidejűleg, azonnal gyakorolhatják is az elméletben megtanultakhoz tartozó gyakorlati tételeket. A Feng-Shui tanfolyamaink kezdeti előadásain több a Feng-Shui elméleti rész, mint a Feng-Shui gyakorlati rész. A tanfolyam előre haladtával a Feng-Shui elméleti és Feng-Shui gyakorlati rész időaránya szépen megfordul, és a Feng-Shui elméleti anyagainak begyakorlása kap nagyobb hangsúlyt. Egyedi és egyben különleges Feng-Shui oktatási élményt nyújtunk Hallgatóinknak, ugyanis különlegesen egyedi Feng-Shui oktatók közé tartozunk, akik figyelnek a felnőtt oktatás alapvető sajátosságaira.

Azok, akik már ismerik a felnőtt oktatás egyediségét, akár mint hallgató, akár mint oktatók, tudják, hogy a családos, munkavállaló emberek kevés szabadidővel rendelkeznek az elméleti anyagok elsajátítására, memorizálására és még a begyakorlására is. Az okok teljesen érthetőek, a szabadidő és a kötelezettségek fordítottan arányosak. A Feng-Shui tanfolyami hallgatóinak kevés szabadidőt kell arra fordítaniuk, hogy az elméleti Feng-Shui előadások tananyagát rögzítsék. Úgy oldottuk meg, a Feng-Shui tanulással kapcsolatos idő csökkentését, hogy a Feng-Shui tanfolyam szerves részévé tettük a közös gyakorlást, és tanulást. Szeretjük a kis létszámú Feng-Shui tanfolyami csoportokat, mert így biztosítható, hogy minden hallgatóval kelő mennyiségű időt tudunk foglalkozni.

Büszkék vagyunk arra is, hogy Feng-Shui tanfolyamra jelentkezett hallgatóink a Feng-Shui oktatás közben folyamatosan megkapnak minden olyan segédanyagot, jegyzetet, felmérést segítő eszközt is, amelyek segítségével a Feng-Shui tanfolyam elvégzését követően azonnal tanácsadói tevékenységbe kezdhetnek. Természetesen a mérőeszközök és Feng-Shui felmérést segítő műszerek tárháza a végtelenségig bővíthető. Feng-Shui tanfolyami hallgatóink a világon (nem túlzás) egyedi módon a Feng-Shui tanácsadó munka elvégzéséhez szükséges Feng-Shui tanácsadó szoftverrel is gazdagodnak. A Feng-Shui tanácsadást segítő számítógépes program nagymértékbe könnyíti, és egyben segíti a Feng-Shui asztrológiai számítások, a Feng-Shui írásos dokumentációk, és a Feng-Shui tanácsadó munka elvégzését.

Feng Shui

Oktatási rendszerünk részletesebben

Amennyiben beiratkozik a Feng-Shui tanfolyamunkra, úgy I - IV. lépésből álló Elméleti és Gyakorlati Feng-Shui oktatáson vesz részt.

A Feng-Shui oktatás I. lépése az Alapfogalmak elsajátítása és begyakorlása.

Feng-Shui alapfogalmai a Csi és a Sa Csi a Jin és a Jang elsődleges és felsőfokú ismereteire épül. A Fengs Shui oktatási programnak ebben a részében foglalkozunk az Öt Mozgás megismerésével is. Feng-Shuiban használt öt mozgással kapcsolatos elméleti Feng-Shui ismereteken felül, megtanulja a Feng-Shui Energialátási módszereivel kapcsolatos ismereteket is. Minden Feng-Shui tanfolyami napon közösen gyakoroljuk az öt mozgás értelmezését és ezzel összefüggésbe a Feng-Shui energialátást és mérést is.
A Feng-Shui oktatáson résztvevők, az alapfogalmak tárgykörén belül ismerkednek meg a
használatával is. A Feng-Shui tanácsadások során a Ji-Kinget felhasználjuk a Bagua-területek értelmezésére és a Feng-Shui asztrológiai számítások magyarázására is. A Feng-Shui oktatási program alapfogalmaihoz tartoznak a Feng-Shui Bagua-területek alapos és egyben gyakorlatisa ismerete is. A Feng-Shui Bagua-területeiről sokan hallottak, vagy olvastak már, mégis az a tapasztalatunk, hogy a Feng-Shui tanfolyamainkon tudunk újat mondani hallgatóinknak ebben a témakörben is.
A Feng-Shui tanfolyam alapfogalmaihoz tartozik a szabályos Feng-Shui Bagua térkép helyes felrajzolási sémájának a megismerése is. Tapasztalatból tudjuk, hogy bár sokan ismerik a Feng-Shui Bagua-térképét, mégis kevesen tudják helyesen felrajzolni.

A Feng-Shuit alapfogalmak oktatásához tartozik, a Radiesztéziai alapfogalmak és gyakorlati mérések készségszintű elsajátítása is. Minden Feng-Shui oktatási napon valamilyen geopatikus sugárzást, vagy elektromos illetve elektromágneses sugárzás mérését közösen gyakoroljuk. Természetesen a Feng-Shui geopatikus és elektroszmoggal kapcsolatos mérések elvégzéséhez kapcsolódó egyéb elektronikus és biomechanikus műszerek használatát is begyakorolhatják a Feng-shui oktatási programban résztvevők.

A Feng-Shui oktatás és tanácsadás nélkülözhetetlen része a Feng-Shui tradicionális Szimbólum rendszerének, Eszközeinek megismerése és helyes alkalmazásának gyakorlati elsajátítása. Mivel minden Feng-Shui oktatási napon gyakorolunk, így a terek szakszerű berendezéséhez kapcsolódó Feng-Shui tradicionális energetikai eszközeit, szimbólumait, jelképeit is minden Feng-Shui hallgatónak meg kell ismernie.

A Feng Shui tanfolyam alapfogalmihoz tartozik a műszaki Méretezés feladatainak megismerése is. Ebben a Feng-Shui rendszerben két méretskálát használunk, külön a külső, és külön a belső számításokhoz. Fontos Feng-Shui eszköz, a műszaki méretezést elősegítő méretrendszerek elméleti és gyakorlati ismereteinek mélyreható készségszintű elsajátítása.

A Feng-Shui oktatás II. lépése a személy nélküli Feng-Shui elsajátítása és begyakorlása.

A Feng-Shui tanfolyam második részében olyan technikákat ismernek meg a hallgatok, amelyek a személy nélküli térrendezés alapvető szabályait ismertetik. A tanítványok megismerkednek a 4 Kedvező és 4 Kedvezőtlen iránnyal. A Feng-Shui tanfolyami hallgatók megtanulják a kedvezőtlen és kedvező irányokat kapcsolni a már korábban megismer Feng-Shui területekhez. Továbbá mindenki megtanulja a 64 Feng-Shui terület Tájolások szerinti csoportosítását. Természetesen, az új Feng-Shui tananyag elsajátítása közben folyamatosan gyakoroljuk a már korábban megtanult Feng-Shui ismereteket.

A Feng-Shui oktatás III. lépése a Feng-Shui asztrológiai számításaival kapcsolatos tananyag elsajátítása és begyakorlása.

A Feng Shui tanfolyam ezen részében először kilépünk a térrendezésből, és a Feng-Shui Keleti Asztrológiai tanításaival ismerkednek meg a hallgatók. Az Igazi Feng-Shui Térrendezés Repülő Csillag Rendszerét tanítjuk meg a Feng-Shui oktatáson résztvevőknek. A Keleti Asztrológiai rendszer egy speciális, kimondottan a Feng-Shui térrendezéshez készült asztrológiai számítási rendszer. Azért fontos a speciális Feng-Shui asztrológiai rendszert megismernie, mert ezt az ismeretanyagot tudja majd könnyen kapcsolni a Feng-Shui Bagua területekhez.

A Feng-Shui oktatás IV. lépése a Feng-Shui asztrológiai számításai alapján a Személy és a Feng-Shui területek kapcsolásával összefüggésben megjelenő feladatok elsajátítása, és begyakorlása.

A Feng-Shui oktatás negyedik lépésében megtanulja az utolsó lépést is, amely a Feng-Shui asztrológiai és Feng-Shui térrendezési ismereteinek összekapcsolása, és így birtokába lesz a teljes Feng-Shui ismeretnek. A Feng-shui utolsó lépése a különálló kert, épület, lakás, iroda, szoba minden területének összekapcsolása a Feng-Shui asztrológiai számításokban felvázolt egyén személyes adataival.
Ebben a feng-shui tananyag részben, tehát, a személy határait összekapcsolja a környezet határaival, és egy pontosabb minőséget kap a Feng-Shui tanácsadói munkájának magasabb színtű elvégzéséhez. Végre teljesen a megbízó egyéniségére szabhatja a lakó, vagy munka környezetet a Feng-Shui segítségével. Így válik a feng-shui Személy központúvá. Természetesen a Feng-Shui oktatás negyedik moduljában is folyamatosan gyakorolni fogja az előző három Feng-Shui modulban elsajátított tananyagot.

Nyitóoldal    ||   Minden Jog Fenntartva!   ||    Írjon nekünk!

 

 

Infovonal

  • Pocsai Kata: 30/2635437